събота, 17 февруари 2024 г.

Едно от имената на лъжата е "Архаизация".

 

Източници директно назоваващи българите, като идентични със най-старите обитатели на Балканите.

Фулко: анонимен поет, известен като "Фулко" или просто "Поетът от Шарлевил". Магистър Фулко, е бил учител и декан в катедралата в Реймс от 1165 до 1175 г.

Falconis: Historia Gestorum Viae Nostri Temporis Hierosolymitani


Оттук поели през земите на българите, които назовават траки – според предишните паметници


Лаоник Халкокондил: роден около 1430 г. в Атина. Образованието си получава в Мистра от философа Плетон.


Той настройвал елините срещу своя дядо и се стремял към преврат; бил привлякъл за съюзник господаря на мизите — Михаил”


Българския владетел е наречен господар на траките мизи.


След това той тръгнал срещу мизите и трибалите. Това племе е най-древното и най-многобройното измежду всички народи на земята. Дали то е заселило тези области, след като се е откъснало от илирите? Или, както някои смятат, от областта отвъд Истър, на края на Европа, от Кроатия и Прусиите при северния океан и от Сарматия, сега наричана Росия, чак до областите, ненаселени поради силните студове — тръгнали от там, те преминали Истър и достигнали до областта при Йонийско море и след като превзели тези земи, които се простират чак до венетите, се заселили там? Или пък е по-добре да се каже обратното — че те са тръгнали от там, от областта при Йонийско море, преминали са Истър и са достигнали до отвъдната страна? Във всеки случай аз не бих могъл да се произнеса категорично по този въпрос. Това, което знам със сигурност, е, че тези народи, ако и да се различават помежду си по имена, по обичаи почти не се отличават, а е очевидно, че и до ден днешен те си служат с един и същ език.


Халкондил тук говори за българи и сърби, като твърди, че те са същите онези народи, които в древността са наричани траки. Също така, той твърди, че езикът който говорят сърбите и българите, хърватите, поляците е езикът, който говорят траките, илирите и сърматите. Тоест езикът, който днес наричаме „славянски“ е езикът на изброените.


И тъй, аз зная, че и трибалите, и мизите, и илирите, и кроатите, и поляните, и сарматите имат един и същ език: ако трябва да се изкажа, вземайки предвид това обстоятелство, то те по род са едни и същи и са едноплеменни. Но с течение на времето обиталищата им са се разделили и те са заселили различните области, до които са достигнали.“


С две думи, Халкондил казва, че така наречените днес славянски народи, в древността са по-горе изброените. Били са един народ, който се е разделил във времето.


От всички древни документи, които е изследвал е разбрал, че това е най-древния народ от всички народи по земята и затова е и най-многоброен.


Това твърдение е изказано и от Херодот (484-425 г .пр.Хр.) в книга пета, глава трета.


Траките след индийците са най-многобройни на земята. Ако траките бяха единни и под властта на един владетел , то според мен щяха да са непобедими и много по-могъщи от всички народи. Но тъй-като никога не успяха да постигнат единодушие, това беше коренът на тяхната слабост. Техните племена във всяка местност имат специфични имена. Моралът и обичаите са еднакви за всички с изключение на гетите, травсите и племената живеещи на север от крестоните.“


Говорейки за сарматите, че са били в древността един народ с траки и илири, това включва и скитите, тъй като сарматите произлизат от тях а и много тракийски племена са наричани скити. Персите дори са определяли траките като част от скитите.


В този ред на мисли Тукидид потвърждава думите на Херодот, които по-късно ще каже и Халкондил.


И не само в Европа, но дори и в Азия няма народ , който сам да се противопостави на скитите, ако са обединени.“


Тукидид (455-397г.пр.Хр.)


Йоан Цеца (Цец, Цецес) (на старогръцки: Ἰωάννης Τζέτζης, Johannes Tzetzes), * ок. 1110 в Константинопол, † ок. 1180 в Константинопол) е византийски учен, поет, граматик и филолог от Константинопол през 12 век.


А пеонците са българите. Не вярвай на глупаците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те (глупаците) смятат, че Аксиос е различен от Вардара. ... А някога бяха господари от планината Пинд ... почти до самия Константинопол чак до времето на най-силния самодържец Василий, който напълно им свил врата и ги направи роби на Ромейската държава."


Пеонците са едно от могъщите тракийски племена обитавали земите в съседство с Македония. Пеонците, както и едони и македони са определяни като пеласгически племена или най-старото население на Балканския полуостров.


Подобно на твърденията на Халкондил, Херодот, Тукидит и друг летописец пише за пеоните, наричайки ги агриани, траки и илири най-мъжествените войнствени народи на Европа. Луций Ариан / Arr. II.7.5.


Йоан Зонара казва, че панонците са българи. В далечното минало сред старите гръцки автори се е твърдяло, че между траките пеони и панонците няма разлика, и че това е един и същи народ.


Йоан Малала, (491-578г.) дава сведения за друго тракийско племе, мирмидонците.


"И така Ахил заминал заедно с атридите, като водил своя собствена войска от 3000 души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи."


Йоан Цеца: 12 век пък директно казва, че както Ахил, така и тези които предвожда, в неговото време са наричани хуни или българи а преди мирмидонци.


”… с тях бе Ахил, многославният син на Пелей и Тетида, чийто известен родител беше Хирон философа. Бе предводител на хуните, българите-мирмидонци. Те бяха две по хиляда, а също така и петстотин. …Евфрем, синът на Тризен, марокейците водеше смело. А Пирехмис беше вожд на пеонци, на българи сиреч, той бе поел от към Аксиос, сиреч известната Вардар. … Хромий и Еном стояха начело на всичките мизи…”

И още:

А пеонци са българите. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те (глупците) смятат, че Аксиос е различен от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг…”


Михаил Ателиат, ромейски хронист от 11 век:


Българите са мирмидонци“.


Бретонецът Вилхелм, говорейки за смъртта на Балдуин Фландърски казва, че той е погубен от предводителят на траките - LIBI, IV, c.147. Става въпрос за цар Калоян.


По късно предводителя на траките го погубил на същото място“


Никита Хоният, конкретизира като нарича българския владетел Калоян, мизиец.


Йосиф Флавий. Казва, че илирийци, далмати и даки са българи.


илоурїи же и длъмате и дакїи нарицѧ ємыи блъгаре въ истре живоущїи под од͠немъ плъкомъ живоуще римськыимъ.“


Казаното от Магнус Енодий (486 г. епископ на Павия (Италия). Роден във Франция, близък приятел на остготския крал Теодорих.), кореспондира не само с Херодот, Тукидид и Халкондил но и с казаното от Плутарх за пелсагите.


БЪЛГАРИТЕ – това е народът, който имаше всичко, което пожелавал; те вярваха, че светът е открит за тях; те никога не се съмняваха в победата си; това е народът, на който се учудваше светът.“


Плутарх разказва, че най-древното предание говори за пеласгите. „Те покорили много племена и народи и поставили да ги владеят правители от своята кръв.“ Те овладели и Лациум и създали Рим.


Някои казват, че пеласгите, след като са скитали из по-голямата част от обитаемата земя и са покорили по-голямата част от човечеството, са се заселили на това място и че поради силата си във война са нарекли своя град Рим.“


Plut.Rom.I.1.“


Дионисий Халикарнаски също потвърждава това. Той говори за народа на пеласгите, който превъзхождал във всяко отношение другите древни народи. Превъзхождали ги както във военно отношение, така и във всякакви други културни аспекти. Той също казва, че са овладели много земи и, че завладели Лациум.


Литовска хроника от периода, когато България пада под Турско робство. В нея се говори за български владетел с титлата княз, който бил откърмен от сърна в горския пущинак, за да не загине. Важно е да се отбележи, че хрониката конкретизира, че българи и мизи са едно и също. „Княз мизийски, сиреч български...“


Йордан нарича хуните-българи и твърди, че те произлизат от тракийските гети. В цитата, той казва, че гетските владетели носят хунски имена и визира и конкретно мизо-гетският владетел Телеф и като казах мизо-гетски, трябва да знаете че хуните са наричани и масагети, което е нищо друго освен мизо-гети. Конгломерат от две тракийски племена тези на мизи и гети.


Йордан също нарича и масагетската владетелка Томира. Тракийска владетелка. Масагетите на Томира са наричани и бели хуни. 

"Считат за свои предци тракийския Цар на Мизия Телеф, син на Херкулес, тракийската Царица на масагетите Томира..."

Кой е всъщност Телеф, прочетете в друга моя публикация ТУК

Обърнете внимание на следващия стар български източник, който посочва българите и България под управлението на Александър тук на Балканите.


Михаил Аталиат: "История" XI 

"...мизи са българите, които по-късно получили своето ново название",  

"...българите са мирмидонците"

Лъв Дякон (X век) сам участник в събитията в битка с българите, той ги нарича мизи и казва, че без малко и той щял да загине от скитския меч. 

Димитрий Хоматиат: казва

"Този наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновенно нарича и като българи..."

Този отец е Климент Охридски.

Той също потвърждава, че българите били изселени от военната сила на Александър на север от Дунава, но след време със страшна сила се върнали отново в старите си земи.

Йоан Скилица нарича българския цар Симеон мизиец. Той отъждествява скити, мизи и българи като едно и също.

Казаното от тези автори касае едно и също, касае нашият народ и неговите предци.

Източниците са огромно количество и колкото и да наричат това АРХАИЗАЦИЯ, терминът остава единствено оправдание за напластените измами не само в историята на българите а и в историята на съвременната ни цивилизация. 

Поради тези напластявания, днес нашата наука в по-голямата си част не съумява обективно да служи на правдата и народа си.  
Няма коментари:

Публикуване на коментар